01 februari

Speelplein

leeftijd: Kinderen | Jongeren | Volwassenen


Feestelijke opening speelplein

Op woensdag 1 februari 2012 wordt om 11.30 uur het speelplein aan de noordkant van Brede School Het Zand (Het Noordplein) feestelijk geopend door de wethouder van Onderwijs, de heer Jeroen Kreijkamp samen met kinderen van OBS Het Zand en Montessorischool Arcade.

Totstandkoming

De afgelopen jaren is er door verschillende partijen samengewerkt om een mooi speelplein voor de wijk en Brede School Het Zand te realiseren. Na oplevering in januari 2006 van de multifunctionele accommodatie aan de Pauwoogvlinder 20, bleek bij gebruik het Noordplein niet te voldoen als veilig en fantasievol speelplein. Uit de kinderraadsvoorstellen van 2008 werd duidelijk dat alle kinderen van Brede School Het Zand maar één ding missen en dat is een schoolplein waar je ook kunt spelen.

Het plein bestond vooral uit zand en modder. In het midden van het plein stond een hek als afscheiding voor de twee basisscholen die gehuisvest zijn in de Brede School (OBS Het Zand en Montessorischool Arcade). De kinderen willen dit niet. Ze hebben liever dat het één ruimte is zodat ze ook samen kunnen spelen. En dat het schoolplein ook open is voor kinderen na schooltijd die in de buurt wonen.

Door middel van een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget konden een aantal van de door hen gewenste speeltoestellen gerealiseerd worden, aan de zuidkant van Brede School Het Zand. De inrichting van het Noordplein bleek ook voor ouders de aanleiding om ruim drie jaar geleden een werkgroep op te richten om de buitenruimte te verbeteren. In overleg met alle gebruikers binnen de Brede School (naast de twee basisscholen zijn dit Saartje Kinderopvang, DOENJA Dienstverlening, Cultuur19 en de Gemeente Utrecht) heeft deze ouderwerkgroep voorstellen ter verbetering gemaakt, met steeds de wensen van de kinderen in gedachten, wat heeft geresulteerd in een ontwerpplan.

Het hele proces bleek ingewikkelder en taaier dan gedacht, allereerst moest duidelijk worden welke partijen verantwoordelijk zijn en wat er mogelijk is op het Noordplein. Uiteindelijk werd voor de zomer van 2011 het startsein gegeven voor realisatie. Er is gekozen voor natuurlijke speeltoestellen die kinderen uitdagen in hun fantasie. Door de ligging op het noorden en het intensieve gebruik is grasgroei niet mogelijk en is er gekozen voor verharding. Het is zover: door veel inzet, samenwerking en volharding ligt er nu een plein dat woensdag 1 februari om 11.30 uur feestelijk geopend gaat worden. In de Hortus, een aangrenzende binnenruimte, zal een kleine expositie de verschillende stappen naar de totstandkoming van het Noordplein belichten.

Kijk voor meer informatie en routebeschrijving op: www.bredeschoolutrecht.nl

Naar de agenda