Wijkcultuurhuizen Utrecht

Cultuur19 is een van de wijkcultuurhuizen van de stad Utrecht.

Samen met ZIMIHC theaters Wittevrouwen, Zuilen, Stefanus, ZIMIHC Maatwerk, De Vrijstaat, Jongerencultuurhuis BOKS en Het Wilde Westen in de Cereolfabriek maakten we een vierluik over onze rol in de stad.

Wijkcultuurhuizen maken programma met en voor bewoners, laagdrempelig en inclusief. Eigenaarschap is het uitgangspunt. Maak kennis met onze werkwijze in onderstaand vierluik.

Teaser

Deel 1: Participatie

Deel 2: Verbinden en ontmoeten

Deel 3: Talentontwikkeling

Deel 4: Samenwerking