25 november

Dansen op Drijfzand – cultuur in Leidsche Rijn

leeftijd: Volwassenen

Leidsche Rijn is voor de helft voltooid. De culturele ontwikkeling van Leidsche Rijn bevindt zich op een cruciaal kruispunt. Leidsche Rijn kan zich gaan ontwikkelen tot een nieuw Almere of Leidsche Rijn kan cultureel werkelijk tot bloei komen. In hun eindrapport over hun intendantschap pleiten Paul Feld en Piet Barendse nadrukkelijk voor een grote culturele inhaalslag voor de wijk.

Tijd om hun wensen aan de werkelijkheid te toetsen. De grote veranderingen die Utrecht op dit moment meemaakt op het vlak van schaalvergroting en internationale ambities, kunnen door de economische crisis beïnvloed gaan worden. De aankomende gemeenteraadsverkiezingen zijn wat dat betreft een mogelijke waterscheiding: zetten we vol in op Leidsche Rijn, of niet?

Vanavond wordt het rapport door de intendanten gepresenteerd, wordt er door direct betrokkenen voor en achteruit gekeken en komt de politiek aan het woord.

www.tumultdebat.nl

Naar de agenda