Wat is KLUB19?

Wat is KLUB19?
KLUB19 is een online en offline community speciaal voor jongeren die woonachtig zijn in omgeving Leidsche Rijn, Vleuten/DeMeern die geinteresseerd zijn in cultuurbeleving in brede zin, zowel actief als passief. Online bestaat deze uit een Facebook community-page. Offline manifesteert deze community zich in een programma van activiteiten zoals de Grote Prijs van Leidsche Rijn, Battle of the Beats en een jaarlijkse samenwerking met de HKU-opleiding Interactive Performance Design. Die laatste samenwerking leidde tot de realisatie van drie games, die zich afspelen in Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern.

Binnen KLUB19 kunnen jongeren zelf met hun eigen creatieve ideeën evenementen bedenken en realiseren. Zo kunnen de jongeren bijvoorbeeld een theaterworkshop opzetten, een kookclub, een survivaltocht, dj workshop of een LAN party.

Waarom KLUB19?
KLUB19 is opgericht om de jongeren in Leidsche Rijn meer te betrekken bij culturele activiteiten. Het eigenaarschap van de jongeren en het stimuleren van jongeren om zaken zelf te organiseren is leidend. Binnen KLUB19 kunnen jongeren dus (naar eigen interesse) actief bijdragen aan programma, productie en publiciteit. Zo kunnen jongeren zich bijvoorbeeld ook aanmelden bij KLUB19 als ze een leuke maatschappelijke stage willen lopen. KLUB19 wil jongeren de kans hun talent verder te ontwikkelen, als maker of als organisator.

Wie faciliteren KLUB19?
Jongeren kunnen veel meer dan ze zelf vaak denken, maar hebben daar vaak een enthouasiasmerend duwtje in de rug bij nodig. De organisaties die KLUB19 helpen zijn Cultuur19, DOENJA Dienstverlening, De Vrijstaat en Azotod. Samen vormen zijn een programmaraad, die de uitvoerend producent, feitelijk het gezicht van KLUB19 voor jongeren, adviseren.

Uitvoerend producent:
Kathelyn Spanjers
kathelyn@klub19.nl

Voor wie is KLUB19?
KLUB19 is voor jongeren tussen de 12 en 19 jaar die geïnteresseerd zijn in theater, dans, muziek, games en nieuwe media. Het is bedoeld voor creatieve jongeren die maximale uit zichzelf en/of hun maatschappelijke stage willen halen en die niet bang zijn voor een uitdaging.

Geinteresseerd?
Kijk voor meer informatie op Facebook of Instagram of mail naar kathelyn@klub19.nl
 

Voor een optimale beleving van de website, dient u cookies te accepteren, om zo bijvoorbeeld filmpjes te kunnen afspelen en de twitterfeed te kunnen zien.